Kabinetsplannen arbeidsrecht

In het afgelopen regeerakkoord van het kabinet werden ingrijpende wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangekondigd. Met de WWZ (ingevoerd in 2015)ondervond het arbeidsrecht de grootste wijziging sinds de Tweede Wereldoorlog. Er worden wederom inschrijpende wijzigingen aangekondigd:

1.Er wordt een cumulatiegrond in het ontslagrecht gentroduceerd. Onder de WWZ kunnen de ontslaggronden niet worden gestapeld, waardoor een ontslag, ook in de situaties waar dat redelijkerwijze wel aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt. Het kabinet geeft de kantonrechter de mogelijkheid terug om een afweging te maken op basis van een opstapeling van omstandigheden die in de verschillende gronden worden genoemd. Hierdoor moet een ontslag makkelijker worden (terug naar de situatie voor 1 juli 2015).

2.Daar tegenover staat dat de kantonrechter meer vrijheid geboden krijgt om in die gevallen een iets hogere transitievergoeding toe te kennen. Daarnaast wordt de transitievergoeding in alle gevallen opgebouwd vanaf de eerste werkdag in plaats van na 2 jaar werkzaam te zijn geweest (terug naar de situatie voor 1 juli 2015);

3.De ketenregeling (de periode waarin tijdelijke contracten kunnen worden aangeboden) wordt teruggedraaid. Voor de WWZ was deze periode 36 maanden, de WWZ beperkte deze periode tot 24 maanden. Nu wordt in het regeerakkoord aangekondigd dat dit weer 36 maanden zal duren (terug naar de situatie voor 1 januari 2015);

4.Voor wat betreft de pas ingevoerde wet DBA, de wet die schijnconstructies bij ZZPers moest tegengaan, wordt gekozen voor een mildere variant: In het geval van zelfstandigen met een hoog uurtarief (> 75,00) zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat het gaat om een werkelijke zelfstandige. Zelfstandigen die minder verdienen moeten een opdrachtgeversverklaring hebben, die erg veel lijkt op de VAR-verklaring. (terug naar de situatie voor 1 mei 2016);

5.Wat ons betreft de belangrijkste wijziging die is aangekondigd: De loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers tot 25 werknemers zal worden verkort van 104 weken naar 52 weken, daarna neemt de UWV het over. Ook een aantal re-integratieverplichtingen gaan over naar het UWV (terug naar de situatie van voor 1 januari 2004);

6.De periode van premiedifferentiatie voor de WGA wordt teruggebracht van 10 naar 5 jaar, waardoor de uitstroom in de WIA voor werkgevers minder kostbaar wordt;

7.Vanaf 2019 wordt het partnerverlof bij geboorte uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Vanaf 2020 wordt het partnerverlof verder uitgebreid tot 5 weken verlof tegen 70% van het loon. Het partnerverlof kan tot een halfjaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.

8.De proeftijd wordt verruimd. Als een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag een proeftijd van 5 maanden worden overeengekomen. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden.

Dit is een greep uit de wijzigingen die het kabinet voorstaat. Zoals de titel van deze column al zegt is er naar onze mening veelal sprake van oude wijn in nog oudere zakken. Tegelijkertijd is het wel zeer toe te juichen dat het nieuwe kabinet zich wat aantrekt van de geluiden uit (met name) de MKB markt en daar actie op onderneemt.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met uw advocaat in deventer