Wat is een Faillissement?

Er is sprake van een mogelijke faillissement wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. De rechtbank zal u dan failliet verklaren. U kunt zelf uw faillissement aanvragen maar ook de schuldeisers kunnen dit doen.

Als de rechtbank heeft vastgesteld dat u uw schulden niet meer kunt betalen zal de rechtbank u failliet verklaren. Al uw inkomsten en bezittingen worden ingenomen, u kunt dan niet meer beschikken over uw bezittingen. U krijgt een curator aangewezen die uw inkomsten en bezittingen gaat regelen. Om een verzoek in te dienen heeft u een advocaat nodig. Overbeek de Meyer Advocaten en Mediators kan u hierbij begeleiden.

Voorwaarden voor een faillissement

U kunt uw bedrijf niet zomaar failliet laten gaan. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moet meer dan 1 schuldeiser zijn.
  • Er moeten minimaal twee schulden aanwezig zijn waarvan een opeisbaar is.
  • De schuldenaar moet in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen.

Faillissement aanvragen

Wilt u zelf uw faillissement aanvragen? Stuur dan een formulier naar de rechtbank. Met dit formulier doet een verzoek tot aanvraag van faillissement.

Zitting rechtbank

De rechtbank stuurt u een oproep binnen enkele dagen van uw zitting. In deze oproep staat waar de zitting is en wanneer de rechtszaak plaatsvindt. Een rechtszaak omtrent faillissement vindt meestal plaats op een doordeweekse dag.

Schuldeiser faillissement

Bent u schuldeiser van een bedrijf dat failliet gaan? U kan dan een schuldsaneringsregeling na de oproep aanvragen bij de rechtbank. Indien een schuldeiser dit verzoek indient, wordt het faillissement-verzoek uitgesteld. Indien de rechter de schuldsanering goedkeurt, wordt het faillissement-verzoek uitgesteld. Indien de schuldsanering wordt afgewezen, wordt de faillissementsprocedure hervat.