Auteursarchief: beheerder

Wat is een Faillissement?

Er is sprake van een mogelijke faillissement wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. De rechtbank zal u dan failliet verklaren. U kunt zelf uw faillissement aanvragen maar ook de schuldeisers kunnen dit doen.

Als de rechtbank heeft vastgesteld dat u uw schulden niet meer kunt betalen zal de rechtbank u failliet verklaren. Al uw inkomsten en bezittingen worden ingenomen, u kunt dan niet meer beschikken over uw bezittingen. U krijgt een curator aangewezen die uw inkomsten en bezittingen gaat regelen. Om een verzoek in te dienen heeft u een advocaat nodig. Overbeek de Meyer Advocaten en Mediators kan u hierbij begeleiden.

Voorwaarden voor een faillissement

U kunt uw bedrijf niet zomaar failliet laten gaan. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet meer dan 1 schuldeiser zijn.
 • Er moeten minimaal twee schulden aanwezig zijn waarvan een opeisbaar is.
 • De schuldenaar moet in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen.

Faillissement aanvragen

Wilt u zelf uw faillissement aanvragen? Stuur dan een formulier naar de rechtbank. Met dit formulier doet een verzoek tot aanvraag van faillissement.

Zitting rechtbank

De rechtbank stuurt u een oproep binnen enkele dagen van uw zitting. In deze oproep staat waar de zitting is en wanneer de rechtszaak plaatsvindt. Een rechtszaak omtrent faillissement vindt meestal plaats op een doordeweekse dag.

Schuldeiser faillissement

Bent u schuldeiser van een bedrijf dat failliet gaan? U kan dan een schuldsaneringsregeling na de oproep aanvragen bij de rechtbank. Indien een schuldeiser dit verzoek indient, wordt het faillissement-verzoek uitgesteld. Indien de rechter de schuldsanering goedkeurt, wordt het faillissement-verzoek uitgesteld. Indien de schuldsanering wordt afgewezen, wordt de faillissementsprocedure hervat.

Hoe kies je de perfecte vloer?

3 tips voor het kiezen van de perfecte vloer

Het materiaal en de kleur van de vloer is erg bepalend voor de sfeer in je huis. Wist je dat lichte vloeren je interieur meer naar voren laat komen? En dat een donkere vloer, die opzich al veel aandacht trekt, het beste uitpakt wanneer er veel licht in je huis is. Voor nog meer tips voor het kiezen van een vloer raad ik je aan even verder te lezen!

Wil je de ruimte vergroten of verkleinen?

Door het materiaal en de kleur van je vloer word je ruimte natuurlijk niet groter of kleiner in oppervlakte, maar voor het oog kan het wel veel verschil maken!

Voor een grote open ruimte zorgt een donkere houtsoort ervoor dat de kamer wat gezelliger wordt. Denk aan donkere laminaat vloeren met houtnerf of antraciet pcv-vloeren.

Heeft de ruimte lage plafonds? Kies dan voor een lichtere vloer. Een lichte vloer zortgt namelijk voor een ruimtelijk gevoel. Laat je inspireren door de vele mogelijkheden in onze showroom!

Van licht naar donker, of van donker naar licht?

Heb je moeite met het afstemmen op plafond en muren? Dan is er een simpele vuistregel. Je ziet het ook in de natuur. De grond is donker, de lucht is licht. Dat natuurlijke gevoel voelt prettig aan en gebruiken we daarom ook in de binnenruimte. Dit betekend dus dat je vloer het donkerste element is in de ruimte, en je plafond het lichtste.

In welke mate moet ik rekening houden met het interieur?

Zoals we in het begin al zeiden: Een vloer is bepalend voor de sfeer in je huis. Belangrijk dus dat je iets kiest wat je mooi vind. Een vloer verander je niet dagelijks, dus je moet er wel blij mee zijn! Je moet dus ook vooruit kijken. Meubels wisselen namelijk wel wat vaker. Zijn je vloer en eettafel in dezelfde toonkleur? Dan raden we je aan om wat contrast toe te voegen door de stoelen een andere kleur te laten zijn.

Apps om je tuin bij te houden!

Zit jij liever op je telefoon dan met je handen in de grond? En gaat je gras op miraculeuze wijze dood zonder dat je er maar aangezeten hebt? Dan zijn deze tuin applicaties misschien wel wat voor jou!

Mijn Tuin

Via deze app kan je een sociaal netwerk opbouwen waarin je met andere kunt praten over je tuin. Hierin worden adviezen gedeeld over grasmatten, de aankleding in je tuin, maar ook welke dingen je moet ondernemen tijdens een hittegolf.

De plantengids

Niet zo van het netwerken maar meer opzoek naar praktische informatie? Dan is de planten gids iets voor jou! Deze aplicatie verteld jou precies welke planten geschikt zijn voor jou tuin!

Plantifier

Ben jij meer het onderzoekende type? En houd je wel van een wilde tuin? Dan is deze app misschien wel wat voor jou. In deze app deel je foto’s van planten die voor jou onbekend zijn. Erg leuk, en vooral interessant voor studenten die te maken hebben met de flora in nederland.

Ontslag en de impact op uw privleven

Waneer u wordt ontslagen, heeft dat direct zijn impact op uw privleven. Het is een onzekere periode waar het onduidelijk is hoe het ontslag geregeld gaat worden. Daarnaast zal ook de vraag komen: Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering? En hoe zit het eigenlijk met uw ontslag vergoeding?

Wat wordt in werking gezet als u ontslag krijgt?
Afhankelijk van de wijze waarop u ontslag krijgt kan deze vraag beantwoord worden. Is het een dreigend of een definitief ontslag? Uw werkgever kan u niet zomaar ontslaan. Hij of zij zal eerst een reden van ontslag moeten indienen om een ontslagprocedure te kunnen starten zodat u ook werkelijk ontslagen kan worden.

Akoord van beide partijen
Uw werkgever zal zijn best doen om geen ontslagprocedure te hoeven starten en zal u een voorstel doen om het diensverband te eindigen met een wederzijdse goedkeuring. Hij of zij zal u een ontslagvoorstel voorleggen waarin een beeindigingsovereenkomst in opgenomen is. De werkgever zou u ook kunnen vragen om een schriftelijke instemming waarin u akoord geeft op ontslag.

Wees voorbereid!
De kans is aanwezig dat uw werkgever druk op u uit zal oefenen met bepaalde voorwaarden zodat u akoord gaat met het ontslag. Ga daarom nooit direct akoord! Uw werkgever is u verplicht om u tijd te gunnen zodat u opzoek kan juridisch advies. Maak dan ook gebruik van deze tijd en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten en plichten omtrent een ontslag regeling.

Heeft u een ontslagvoorstel, beindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, verzoek om instemming of ontslagbrief ontvangen? Neemcontactop met de arbeidsrechtjuristen van Antonia Advocatuur & Mediation.

Kabinetsplannen arbeidsrecht

In het afgelopen regeerakkoord van het kabinet werden ingrijpende wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangekondigd. Met de WWZ (ingevoerd in 2015)ondervond het arbeidsrecht de grootste wijziging sinds de Tweede Wereldoorlog. Er worden wederom inschrijpende wijzigingen aangekondigd:

1.Er wordt een cumulatiegrond in het ontslagrecht gentroduceerd. Onder de WWZ kunnen de ontslaggronden niet worden gestapeld, waardoor een ontslag, ook in de situaties waar dat redelijkerwijze wel aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt. Het kabinet geeft de kantonrechter de mogelijkheid terug om een afweging te maken op basis van een opstapeling van omstandigheden die in de verschillende gronden worden genoemd. Hierdoor moet een ontslag makkelijker worden (terug naar de situatie voor 1 juli 2015).

2.Daar tegenover staat dat de kantonrechter meer vrijheid geboden krijgt om in die gevallen een iets hogere transitievergoeding toe te kennen. Daarnaast wordt de transitievergoeding in alle gevallen opgebouwd vanaf de eerste werkdag in plaats van na 2 jaar werkzaam te zijn geweest (terug naar de situatie voor 1 juli 2015);

3.De ketenregeling (de periode waarin tijdelijke contracten kunnen worden aangeboden) wordt teruggedraaid. Voor de WWZ was deze periode 36 maanden, de WWZ beperkte deze periode tot 24 maanden. Nu wordt in het regeerakkoord aangekondigd dat dit weer 36 maanden zal duren (terug naar de situatie voor 1 januari 2015);

4.Voor wat betreft de pas ingevoerde wet DBA, de wet die schijnconstructies bij ZZPers moest tegengaan, wordt gekozen voor een mildere variant: In het geval van zelfstandigen met een hoog uurtarief (> 75,00) zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat het gaat om een werkelijke zelfstandige. Zelfstandigen die minder verdienen moeten een opdrachtgeversverklaring hebben, die erg veel lijkt op de VAR-verklaring. (terug naar de situatie voor 1 mei 2016);

5.Wat ons betreft de belangrijkste wijziging die is aangekondigd: De loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers tot 25 werknemers zal worden verkort van 104 weken naar 52 weken, daarna neemt de UWV het over. Ook een aantal re-integratieverplichtingen gaan over naar het UWV (terug naar de situatie van voor 1 januari 2004);

6.De periode van premiedifferentiatie voor de WGA wordt teruggebracht van 10 naar 5 jaar, waardoor de uitstroom in de WIA voor werkgevers minder kostbaar wordt;

7.Vanaf 2019 wordt het partnerverlof bij geboorte uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Vanaf 2020 wordt het partnerverlof verder uitgebreid tot 5 weken verlof tegen 70% van het loon. Het partnerverlof kan tot een halfjaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.

8.De proeftijd wordt verruimd. Als een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag een proeftijd van 5 maanden worden overeengekomen. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden.

Dit is een greep uit de wijzigingen die het kabinet voorstaat. Zoals de titel van deze column al zegt is er naar onze mening veelal sprake van oude wijn in nog oudere zakken. Tegelijkertijd is het wel zeer toe te juichen dat het nieuwe kabinet zich wat aantrekt van de geluiden uit (met name) de MKB markt en daar actie op onderneemt.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met uw advocaat in deventer

Hoe kan je ongewenst gedrag op de werkvloer preventief tegen gaan?

Medewerkers in alle bedrijfsectoren kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat kan van zowel collegas, klanten of clienten zijn. Om ongewenst gedrag te voorkomen moeten er duidelijk afspraken gemaakt worden op de werkvloer.

Risico inventarisatie- en evaluatie is de beste aanpak als het aankomt op het preventief tegen gaan van intimidatie en ongewenst gedrag op het werk. Dit uit zich in het aanwijzen van een preventiemedewerker. Hij/zij dient als de ogen en de oren op de werkvloer en speelt dus een belangrijke rol in de inventarisatie en de evaluatie.

Maar wat is ongewenst gedrag dan precies?

Ongewenst gedrag komt voor in verschillende vormen:

 • verbaal(schelden, stem verheffen)
 • fysiek(geweld, vastpakken)
 • psychisch(dreigen, pesten, chanteren)
 • seksueel(ongepaste opmerkingen, aanraken, aanranding)
 • discriminatie (leeftijd, geslacht, geloof, handicap, geaardheid, functie)
 • criminaliteit(dreigementen, drugshandel, inbreuk op privacy)

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan ongewenst gedrag op het werk?

Ongewenst gedrag kan veel los maken op de werkvloer. Zo zijn stress en het gevoel van onveiligheid veel voorkomende problemen als het aankomt op ongewenst gedrag op het werk. Dit kan PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tot gevolg hebben waardoor mederwerkers arbeidsongeschikt kunnen worden.

Psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijke factor bij de uitval van mensen. Maar voordat ze uitvallen, is hun productiviteit al ver van te voren onder druk komen te staan. Des te meer reden om uitgebreid aandacht aan dit probleem te besteden. Vroeg de risicos in kaart brengen kan helpen om de juiste maatregelen te treffen en uitval te voorkomen

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Van alle vormen van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie waarschijnlijk de vorm die het minst aan het daglicht komt. De reden hiervoor is dat er niet graag over gepraat wordt door schaamte en schuldgevoel. De gevolgen van seksuele intimidatie zijn dat werkprestaties van de werknemer afnemen en er wordt een vijandige werksfeer gecreeerd. Dit lijdt vaak tot ernstige klachten.

Wat is seksuele intimidatie nu precies? Het kan gaan om ongewenste seksuele toenadering of verzoeken om seksuele gunsten. Of om ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbijiemand onderwerping aan zulk gedrag expliciet of impliciet gebruikt als voorwaarde voor een baan. Of onderwerping of juist afwijzing gebruiktals basis voor beslissingen die het werk van de betrokkene raken.

Heeft u te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer? Neem dan contact op metOverbeek de Meyervoor een mediation advies.

De 4 seizoenen tuin

De lente is weer begonnen! De meest favoriete tijd van iedere hovenier, en wij denken dat ook de niet-hoveniers kriebelende handen krijgen wanneer de eerste knopjes bloesem uitkomen! De bomen zien er fris en groen uit en langzaam maar zeker komen de druifjes en de lelietjes van Dalen de grond uit. Kon het maar het hele jaar zo zijn

De zomer is groen en brengt kleur in de bloembollen, naarmate de herfst in zicht komt verschijnt er een oranje rode gloed over de bomen en verdwijnen de kleurige velden. Het wordt winter, en ja. Nu is het dor ..

En toch is er geen reden om bedroefd te zijn over het donkere beeld dat de winter met zich mee brengt. Er zijn namelijk genoeg soorten die 4 seizoenen groen blijven.

Hieronder een lijst van alle boomsoorten die het hele jaar door jouw tuin een fris uiterlijk geven:

 • De Japanse Hulst
 • Klimop
 • Laurier
 • Japanse Broodboom
 • Buxus
 • Berberis
 • Kardinaalsmuts
 • Griselinia littoralis
 • Vuurdoorn
 • Schijnhulst
 • Rhododendron

Neem gerust eens contact op met met uw Hovenier in Deventer! Wij kunnen kijken welke heggen het beste bij u passen. Heeft u groene vingers en vindt u het prima om zo nu en dan te moeten snoeien of wilt u juist zo min mogelijk omkijk naar uw tuin. Wij adviseren u graag!

arbeidsongeschikt, wie bepaalt dat?

arbeidsongeschikt, wie bepaalt dat?

Als je door een ongeluk of ziekte onverhoopt niet meer aan het werk kunt en je bent hiervoor verzekerd dan stelt de verzekeraar aan de hand van de polisvoorwaarden vast of je inderdaad arbeidsongeschikt bent.

Er wordt een medisch adviseur ingeschakeld om vast te kunnen stellen of je dit ook echt bent. Deze maakt eerst een medische beoordeling en laat je daarna onderzoeken door een deskundige. Dit kan bijvoorbeeld een neuroloog of een orthopeed zijn. Zo kan hij vaststellen wat er precies met je aan de hand is. De medisch adviseur bepaalt daarna tot welke beperkingen dit leidt. Vervolgens bepaald een arbeidsdeskundige of je je eigen werk nog kunt doen of dat er misschien ander passend werk is voor jou. De bevindingen van alle betrokken deskundigen zijn bindend.

Het oordeel van de deskundigen is leidend, zou je dus kunnen zeggen. Het is daarom erg belangrijk dat de juiste experts betrokken zijn. In nagenoeg alle verzekeringsvoorwaarden is te lezen dat de verzekeraar bepaalt naar welke deskundigen je gaat. Dat is niet helemaal eerlijk. Het is namelijk bekend dat sommige deskundigen een whiplash bijvoorbeeld niet erkennen. De rechter heeft gelukkig bepaald dat dat consumentonvriendelijk is: die voorwaarde. Daarom moeten verzekeraars altijd overleggen met jou als verzekerde.

Mocht jij nu in zo’n situatie terecht komen, laat je dan echt goed adviseren. In de letselschadepraktijk van Schoebroek Advocaten en Mediators bijvoorbeeld. Hier werken advocaten met ervaring op dit rechtsgebied. Zij werken samen met diverse deskundigen en kunnen ook hun medisch adviseur raadplegen.

Meer informatie over letselschade vindt je op https://www.schoebroek.nl/letselschade

Personal Shopper

Jaren heb je overgewicht gehad, maar op een gegeven moment was je er klaar mee en ben je gaan afvallen. Na hard werken ben je dan eindelijk die overtollige kilos kwijt. Jij heel blij en natuurlijk trots. Je wilt nieuwe kleren kopen en bent blij dat je eindelijk kan winkelen in de gewone kledingwinkels. Met een vriendin spreek je af om een dag te gaan shoppen. Je gaat winkel in, winkel uit. Hier en daar pas je wat en soms koop je een shirtje, eindelijk in M!

Toch heb je aan het eind van de dag helemaal niet zoveel kleren gekocht. Je was altijd gewend om kleding te kopen waarin je figuur zo min mogelijk te zien was en dan het liefst alles donker, zonder print. Maar ja, nu heb je een figuur die je graag wil laten zien en wil je ook weleens wat anders dan zwart. Maar wat past er dan het beste bij jou? Hoe haal je nou het mooiste uit jezelf?

Want je bent heel trots op dat nieuwe figuur, maar je wil het niet verpesten met de verkeerde kleding, toch? Maar waar moet je op letten? Je kan informatie gaan zoeken op internet, het aan vrienden en familie vragen. Maar waarom zou je jezelf niet een kledingcoach gunnen, na al dat harde werken?

Kledingcoach Hanneke helpt mensen graag bij het uitzoeken naar hun stijl. Ze kan je stijladvies geven, een kleuradvies of zelfs gaan shoppen met jou.

Stijladvies

Tijdens een stijladvies wordt er samen met jou gekeken naar jouw stijl, wat past het best bij jou, hoe kom je er het mooist uit. Hierbij kijken ze naar je bodybalanspunten, welke punten mogen benadrukt worden en welke juist niet. Daarnaast kijkt ze natuurlijk ook naar je persoonlijkheid.

Kleuradvies

Bij een kleuradvies wordt er uitgelegd hoe er gewerkt wordt met de 6 kleurgroepen. Door middel van gekleurde doeken wordt er bepaald welke kleuren jou het beste staan, welke kleuren je laten stralen. En wordt er gekeken welke kleurencombinaties gemaakt kunnen worden.

Personal Shoppen

Lekker samen shoppen, niet alleen gezellig, maar ook erg leerzaam. De coach laat zien wat jou het beste staat, welke combinaties en welke kleuren je het mooist staan. En doe eens gek, gewoon een keer een jurkje aan ook al heb je dat nog nooit gedaan. Of een printje, waarom niet? Even uit die comfortzone, om te ontdekken dat veel kleding jou mooier staat dan je denkt als het in het rek hangt.

Ben je enthousiast geworden? Op www.mooi-stijl.nl vind je alle informatie.

Echtscheiding

Na achttien jaar getrouwd te zijn, komen jullie er beide achter dat jullie niet meer samen verder willen. De keuze voor een scheiding was extra moeilijk omdat jullie twee dochters en een zoon hebben die alledrie nog thuis wonen.

Mediation of niet?

Toch weten jullie zeker dat het de beste keuze is, maar dan? Wat komt er allemaal bij kijken?

Jullie wilden het eerst samen oplossen, maar er blijkt meer bij te komen kijken dan jullie in eerste instantie dachten en merken ook dat jullie steeds vaker ruzie maken. Ook willen jullie het graag goed doen met de kinderen. Jullie besluiten om een mediator in te schakelen.

De mediator

Maar wat doet zo’n mediator dan? De mediator gaat in gesprek met beide ouders en luistert goed naar wat beide wil. Er wordt een convenant geschreven (overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen over beleid, intenties en samenwerking) en er wordt een ouderschapsplan (deze wordt toegevoegd aan het convenant) geschreven waarin ook duidelijk komt te staan wat de afspraken rondom de kinderen zullen zijn.

Verder helpt een mediator bij de alimentatieberekeningen, het opstellen van een verzoekschrift tot echtscheiding en een akte van berusting (hierbij geef je aan dat je het eens bent met de scheiding).

En als laatste zal een mediator helpen bij de correspondentie met de rechtbank.

Convenant

Maar wat zet je in een convenant? Wat zijn belangrijke afspraken? Het is sowieso erg belangrijk om de afspraken (ouderschapsplan) over de kinderen duidelijk op papier te hebben. Zodat hier later geen problemen of verwarring over ontstaat. Het is zelfs mogelijk om in het plan te zetten wie de kinderen heeft op welke feestdagen in wel jaar.

Verder kan je in het convenant de afspraken zetten over bijvoorbeeld pensioen, de boedelverdeling en de woning.

Hou er rekening mee dat een convenant pas rechtsgeldig is bij tussenkomst van een advocaat of een notaris.

Veel om over na te denken, maar hier kan een mediator goed bij helpen. Ben je op zoek naar een mediator? Neem dan contact op met Schoebroek.nl/mediation