Categorie archief: Recht

arbeidsongeschikt, wie bepaalt dat?

arbeidsongeschikt, wie bepaalt dat?

Als je door een ongeluk of ziekte onverhoopt niet meer aan het werk kunt en je bent hiervoor verzekerd dan stelt de verzekeraar aan de hand van de polisvoorwaarden vast of je inderdaad arbeidsongeschikt bent.

Er wordt een medisch adviseur ingeschakeld om vast te kunnen stellen of je dit ook echt bent. Deze maakt eerst een medische beoordeling en laat je daarna onderzoeken door een deskundige. Dit kan bijvoorbeeld een neuroloog of een orthopeed zijn. Zo kan hij vaststellen wat er precies met je aan de hand is. De medisch adviseur bepaalt daarna tot welke beperkingen dit leidt. Vervolgens bepaald een arbeidsdeskundige of je je eigen werk nog kunt doen of dat er misschien ander passend werk is voor jou. De bevindingen van alle betrokken deskundigen zijn bindend.

Het oordeel van de deskundigen is leidend, zou je dus kunnen zeggen. Het is daarom erg belangrijk dat de juiste experts betrokken zijn. In nagenoeg alle verzekeringsvoorwaarden is te lezen dat de verzekeraar bepaalt naar welke deskundigen je gaat. Dat is niet helemaal eerlijk. Het is namelijk bekend dat sommige deskundigen een whiplash bijvoorbeeld niet erkennen. De rechter heeft gelukkig bepaald dat dat consumentonvriendelijk is: die voorwaarde. Daarom moeten verzekeraars altijd overleggen met jou als verzekerde.

Mocht jij nu in zo’n situatie terecht komen, laat je dan echt goed adviseren. In de letselschadepraktijk van Schoebroek Advocaten en Mediators bijvoorbeeld. Hier werken advocaten met ervaring op dit rechtsgebied. Zij werken samen met diverse deskundigen en kunnen ook hun medisch adviseur raadplegen.

Meer informatie over letselschade vindt je op https://www.schoebroek.nl/letselschade

5 letselschade tips

Het is weer herfst, de zon staat laag en de wegen worden weer glad door de neerslag en het blad. Een ongeluk zit in een klein hoekje en zeker in dit deel van het jaar. Wanneer u betrokken raakt bij een ongeluk in het verkeer dan komt er, naast het letsel wat u daarbij kunt oplopen, veel op u af. Er zijn veel dingen die geregeld moeten worden. Onder andere met de verzekering, artsen, arbo en gemeente. Wat u wel en vooral niet moet doen, weet u dat? Hieronder vindt u een aantal tips waarop u als werkgever en werknemer terug kunt vallen.

girl-1438138_640
Tips bij letselschade voor werknemers:
1. Huisarts inschakelen

Wanneer u lichamelijke op psychische klachten heeft, schakel dan altijd direct uw huisarts in. Ook als u al bij uw huisarts bent geweest, maar uw klachten verergeren of niet verdwijnen moet u (opnieuw) een bezoek brengen aan uw huisarts. Vooral bij klachten die betrekking hebben op een Whiplash is het belangrijk dat u een goed medisch dossier opbouwt. Is het nodig om een therapeut of specialist te bezoeken, vraag dan om een verwijzing bij uw huisarts.

2. Dagboek bijhouden
Houd in een documentje of dagboek dagelijks bij welke klachten en/of beperkingen u ervaart. Noteer daarbij of deze verergeren en wat u doet om deze klachten te verhelpen.

3. Notas en afspraken bewaren
Bewaar afsprakenkaarten van bezoeken aan onder andere de huisarts, arboarts, het ziekenhuis en therapeuten. Hiermee houdt u overzicht over de bezoeken die u heeft afgelegd. Houd ook alle gemaakte reiskosten bij en bewaar nota’s van alle kosten die u heeft gemaakt.

4. Machtiging tekenen
Er bestaat een mogelijkheid dat de aansprakelijke partij u vraagt een machtiging te tekenen waarmee u hen toestemming geeft uw medisch dossier op te vragen en in te zien. Doe dit nooit.

5. Letselschadespecialist op tijd inschakelen
Laat u bijstaan door een letselschadespecialist wanneer de schaderegelaar van de verzekeraar bij u thuis komt.Beantwoord in ieder geval nooit zomaar vragen over uw gezondheidssituatie in het verleden. Wanneer u als zelfstandig ondernemer mogelijk in problemen komt vanwege uw afwezigheid in het bedrijf, is het belangrijk dat een letselschadespecialist overlegt met de verzekeraar zodat uw bedrijf kan blijven draaien. De kosten van de letselschadespecialist komen voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar indien de aansprakelijkheid is erkend.

Tip voor werkgevers:
Wanneer u als werkgever een werknemer heeft die te maken heeft met een ongeval in privsfeer dan krijgt u te maken met diverse kosten. U moet loon doorbetalen terwijl uw werknemer niet werkt en u maakt kosten voor re-integratie. Ook u kunt de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aanspreken voor vergoeding van de schade die u lijdt. Dat kunt u zelf doen of u kunt een eigen advocaat inschakelen. Om de kans op succes van uw vordering te vergroten kan het handig zijn om contact op te nemen met de advocaat van de werknemer om zo de krachten te bundelen.

Schoebroek advocaten in Deventer is gespecialiseerd in letselschade en helpt u graag.

 

Voorbereiding op het huwelijk

Stellen die willen gaan trouwen zullen te maken krijgen met de wetswijziging die per 1 september 2015 is ingegaan. Hierdoor is het niet langer mogelijk om in ondertrouw te gaan. Stellen die willen gaan trouwen of een partnerschap willen aangaan, tekenen vanaf nu een voornemen.

advocaat Apeldoorn

Het tekenen van een voornemen om te trouwen verschilt niet veel van het in ondertrouw gaan. In plaats van het ondertekenen van een ondertrouwakte tekenen stellen nu het voornemen. Daarin verklaren de partners dat de gegevens die bekend zijn kloppen, dat ze niet al gehuwd zijn of een partnerschap hebben en dat ze het huwelijk of partnerschap niet aangaan om een verblijfsvergunning te krijgen (mocht dat van toepassing kunnen zijn). Wanneer stellen dit voornemen doen, moeten ook de getuigen bekend zijn en moeten kopieën van hun identiteitsbewijzen worden aangeleverd.

De periode van 14 dagen waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand nog onderzoek kan doen als hij of zij twijfelt over de huwelijksbevoegdheid die bij de ondertrouw gold, blijft ongewijzigd. Voordat er tot het echte huwelijk kan worden overgegaan moet er dus minimaal 2 weken worden gewacht. De maximale wachttijd die tussen het voornemen en het trouwen mag zitten is een jaar evenals voorheen bij ondertrouw.

Voorheen moest ondertrouw worden geregeld in de gemeente waar één van de partners woonde. Het voornemen om te trouwen wordt juist in de gemeente waar het stel wil gaan trouwen geregeld. Het voornemen mág wel worden gedaan in de gemeente waar je woont.

Met het voornemen om te gaan trouwen starten ook de echte voorbereidingen op  de trouwerij. Hierbij moet ook worden gedacht aan kiezen tussen trouwen in gemeenschap van goederen of het trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Een advocaat in familierecht kan  hierbij hulp bieden want de keuzes die hierin moeten worden gemaakt zijn maatwerk en belangrijk om goed over na te denken.

Mediator Deventer

Antonia Advocaten en Mediators is gevestigd in Deventer. Als specialisaties hebben zij arbeidsrecht, ambtenarenrecht, personen- en familierecht en ondernemingsrecht MKB.

Mediation wordt tegenwoordig veel gebruikt om conflicten mee op te lossen. Partijen gaan onder leiding van een onafhankelijk en onbevooroordeelde mediator met elkaar in gesprek om zo tot een voor beiden passende oplossing te komen. Een voorbeeld is het volgende conflict.

mediator Deventer

Aannemer T. heeft voor zijn bedrijf A. een bedrijfsleider in dienst, N. Hij leid voor hem het hele bedrijf. Zelf stuur T. vanuit de holding zijn bedrijven nogal nonchalant aan en geeft de bedrijfsleiders veel vrijheid. T. heeft ook een grote familie en daarin is oom S. gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Voor oom S. heeft T. een parttime baan geregeld bij bedrijf A.

Oom S. wordt na een tijdje door N. wegens wanprestatie, maar ook was er te weinig werk door de crisis en moest N. bezuinigen van T. Voor S. is het ontslag moeilijk te aanvaarden en hij stapt heel boos direct naar een advocaat en die gaat naar de rechter met een opgeblazen verhaal. Korte tijd later krijgt T. een dagvaarding op de mat met een zaak tegen oom K.

Nadat T. N. heeft toegesproeken beslist T. dat N het probleem ook zelf maar moet oplossen. T. wil niet dat hij tegenover oom S. in de rechtbank komt te staan en machtigt N. om het een en ander te regelen. T. gaat wel voor de zekerheid mee naar de zitting als toehoorder. De rechter passeert de bedrijfsleider, vraagt door naar de relaties van de heren T. en S. en verwijst hen door naar de mediationtafel.

De mediation verloopt vriendelijk: T en S zitten naast elkaar, niet tegenover elkaar. Al snel wordt de mediation-overeenkomst getekend. Wanneer de mediator naar het geschil en beider belangen vraagt, blijkt voor al het goed houden van de familieverhoudingen een gemeenschappelijk belang. De financiële claim van S. wordt niet betwist door T. Op die voorwaarde aanvaardt S. het ontslag. Binnen een uur is alles doorgesproken.

Voor beide heren is de ondertekening van de vaststellings-overeenkomst een opluchting. De relatie is hersteld. Helaas heeft dit met een omweg via de rechter moeten gaan.

Wanneer u een conflict heeft kunt u dit misschien ook oplossen door middel van mediation. Bent u op zoek naar een mediator in Deventer, kijkt u dan eens op de website van Antonia Advocaten en Mediators.